The Physiologically Scouring Brain

Looking At The World Through A Windshield

Dimmornas tid

Höstdimmorna lägger som mer eller mindre tjocka täcken över nejden. Det är med blandade känslor som jag betraktar dem. Tillfredsställelse över de vackra bilder naturen skapar med dessa dimstråk. I synnerhet när de är i harmoni med solens uppgång. Men jag känner också en dysterhet över att sommaren lider mot sitt slut och det trots att jag tycker om hösten. Det är som om känslorna inte riktigt kommer överens med varandra så det blir ett konstigt hopkok. Men för det mesta är det den positiva känslan som vinner!