The Physiologically Scouring Brain

Looking At The World Through A Windshield

Bra mat för familjen

När man skall göra något bra för alla och för sin familj så kan man först och främst välja att köpa bra mat för alla och njuta av det som är gott samtidigt som det är nyttigt. Så om man får igenom sin vilja så kan man också känna att det mer handlar om att göra något mer för alla andra vilket vi tycker om. Så en ICA matkasse kan verkligen gör att man känner att man får mer saker för alla andra med. Så ja, det handlar om att göra bra saker för alla andra och att känna igenom det som annars inte blir gjort, vilket vi alla vill göra. Ja, det handlar om att det.